Hyppää pääsisältöön

Maanahkiaisen merituulipuiston kaavamuutos

Kaavamuutoksella Rajakiiri Oy haluaa päivittää Maanahkiaisen merituulipuiston osayleiskaavan vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita.

Maanahkiaisen merituulipuisto sijoittuu Raahen (alue B) ja Pyhäjoen (alue C) edustan merialueelle. Voimassa olevassa osayleiskaavassa Raahen puolelle on osoitettu 30 ja Pyhäjoen puolelle 42 tuulivoimalan rakennuspaikkaa kokonaiskorkeudeltaan enintään 200 metrin korkuisille tuulivoimaloille. 

Kaavamuutoksessa osayleiskaavan rajaus pysyy samana, mutta tuulivoimaloiden määrä vähenisi alueella C 42:sta enintään 24:ään ja niiden kokonaiskorkeus nousisi 200 metristä enintään 350 metriin. Tuulivoimaloiden yksikkötehoksi on kaavoitusaloitteessa arvioitu 12-30 MW ja koko Maanahkiaisen merituulipuiston kokonaistehoksi 550 MW (Pyhäjoki n. 330 MW ja Raahe n. 220 MW). Kaavamuutoksen tavoite on mm. mahdollistaa päästöttömän sähkön tuottaminen alueen teollisuuden tuleviin tarpeisiin.

Asiaa on viimeksi käsitelty 6.5.2024, jolloin kunnanhallitus päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.