Hyppää pääsisältöön

Kaavoitus ja maankäyttö

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä

Suomessa alueiden käytön suunnittelujärjestelmään kuuluu neljä tasoa. Järjestelmässä ylempi taso ohjaa alempaa ja alaspäin mentäessä tarkasteltavan alueen koko pienenee, mutta suunnittelun tarkkuus kasvaa. Tasot ylhäältä alaspäin ovat: 

1 VAT eli Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
2 Maakuntakaava 
3 Yleiskaava 
4 Asemakaava

Näistä yleiskaavat ja asemakaavat ovat kuntakohtaisia kaavoja, jotka käsitellään ja hyväksytään kunnallisissa päätöksentekoelimissä. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden  avulla pyritään edistämään 1 toimivia yhdyskuntia ja kestävää liikkumista, 2 tehokasta liikennejärjestelmää, 3 terveellistä ja turvallista elinympäristöä, 4 elinvoimaista luonto- ja kulttuuriympäristöä ja luonnonvaroja sekä 5 uusiutumiskykyistä energiahuoltoa. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset.
 

Yleiskaavat

Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti maankäytön suuntaviivat kunnan tietyllä alueella. Pyhäjoen yleiskaavoja ohjaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava.

Asemakaavat

Asemakaavassa määritetään yksityiskohtaisesti tonttitason maankäyttö ja rakentamisen määrä. Asemakaavan laadintaa ohjaa yleiskaava. Pyhäjoen kunnan voimassaolevat yleis- ja asemakaavayhdistelmät löytyvät paikkatietojärjestelmästä

Kaavoituskatsaus

Kunnassa vireillä olevista kaavoista kerrotaan kaavoituskatsauksessa.

Maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma

Pyhäjoen kunnan päivitetty maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma 2035 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.01.2018.

Pyhäjoen maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma 2035
Tiivistelmä maankäyttöstrategiasta 2035
 

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti
Jyrki Määttä
p. 040 359 6014
jyrki.maatta[at]pyhajoki.fi