Hyppää pääsisältöön

Yppärin koulu

Yppärin koulu_0.JPG
Yppärin koulu on esi- ja perusopetusta antava kouluyksikkö Pyhäjoen kunnan eteläreunalla. Koulu on kuluivana lukuvuotena neliopettajainen.

Yleistä opetuksen järjestämisestä

Oppituntien ajankohdat

1. tunti8.15 - 9.00
2. tunti9.15 - 10.00
3. tunti10.15 - 11.00
ruokailu11.00 - 11.30
4. tunti11.30 - 12.15
5. tunti12.30 - 13.15
6. tunti13.30 - 14.15

Iltapäivätoiminta

Yppärissä toimii esikoululaisille ja 1-2.lk:n oppilaille suunnattu iltapäivätoiminta klo 12.15-16.00. Toiminnan vastuuhenkilö on Sonja Savolainen.

Hakemuksen ip-toimintaan voi tulostaa kunnan kotisivuilta. Hakemus toimitetaan koululle.

Koululaiskuljetukset

Aamuisin ja iltapäivisin liikennöinnin hoitaa Oulaisten Liikenne Oy sekä Taksi Tiina Anttila.

Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitajana toimii Paula Lammi, jolla on vastaanotto Yppärin koululla kerran kuussa. Tarvittaessa hänet tavoittaa puhelimitse 040 1358 019. Koululääkäri suorittaa määräaikaistarkastuksen kaikille viidesluokkalaisille.

Koulukuraattorina toimii vs. Maija Helaakoski p. 040 3596 113 ja koulupsykologina Kirsti Mäki p. 040 318 5368. Kirsti Mäki vierailee koululla säännöllisesti kaksi kertaa kuussa. 

Hammashoitolakäynnit järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin.

Oppilaan poissaolot:
Mikäli oppilas joutuu sairauden takia olemaan poissa koulusta, on huoltajan ilmoitettava siitä koululle mahdollisimman pian.

Jos oppilas tarvitsee vapaata muun syyn kuin sairauden takia, lupa tulee pyytää etukäteen. Vapaan pyytämiseen on laadittu lomake, jonka saa omalta opettajalta. Alle 5 päivän poissaoloihin luvan myöntää luokanopettaja, 5-9 päivän poissaoloihin koulunjohtaja ja sitä pidempiin poissaoloihin sivistystoimenjohtaja.

 

Oppilasarvioinnit

Oppilasarvioinnin yleiset periaatteet:

Arvioinnin tehtävä on vuorovaikutuksen ja palautteen avulla tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään.
Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan sekä kehittämään edellytyksiä itsearviointiin.

Kirjallinen välitodistus annetaan 1.-6. luokan oppilaille ennen joululomaa ja kirjallinen lukuvuositodistus 1.-6. luokille lukuvuoden lopuksi. 

1.-2. -luokilla käytetään sanallisia arviointikaavakkeita ja 3.-6. -luokilla numeroarviointia.