Hyppää pääsisältöön

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmalliset ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Voimassa olevat oikeusvaikutteiset yleiskaavat ja asemakaavat määrittelevät ja ratkaisevat ensisijaisesti rakentamiseen liittyvät asiat. Rakennusjärjestys tulee määrääväksi tekijäksi kaavojen jälkeen tai ratkaisee rakentamista ellei alueella ole voimassa kaavaa.

Pyhäjoen kunnanvaltuuston 15.12.2021 § 136 hyväksymä Pyhäjoen rakennusjärjestys sai lainvoiman 11.2.2022.