Hyppää pääsisältöön

Nuorisotyö

Kunnan toteuttaman nuorisotyön tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, luoda yhteisöllisyyttä ja tarjota osallisuuden kokemuksia yhdenvertaisessa toiminnassa.

Nuorisossa on tulevaisuus

Nuorisotoimi vastaa nuorisotyön peruspalveluiden järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisotiedotus, järjestötyö, ehkäisevä päihdetyö, etsivä nuorisotyö sekä muut paikallisiin tarpeisiin soveltuvat toimintamuodot.

Nuorisotoimi järjestää leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tutustua uusiin ympäristöihin ja ihmisiin sekä kokea elämyksiä monipuolisten toimintojen avulla. Näistä toimintamuodoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ajankohtaisissa asioissa tai tapahtumissa.

Nuorisotoimi tekee monipuolista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden, kuten kunnan, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Työmuodot ja yhteistyökumppanit vaihtelevat toiminnan painopistealueesta riippuen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia.