Hyppää pääsisältöön

Kulttuuritoiminta-avustus

Järjestä tapahtuma tai tee taidetta kulttuuritoimen tuella

Pyhäjoen sivistyslautakunta myöntää kulttuuritoimen määrärahoista kirjasto- ja kulttuurijohtajan esitysten perusteella tapahtuman tai taidenäyttelyn järjestämiseen tarkoitettuja avustuksia ympäri vuoden. Avustussummat ovat korkeintaan 500 euroa. Tapahtuma tai taidenäyttely on järjestettävä kuluvana tai sitä seuraavana vuonna. Tapahtuman tai taidenäyttelyn on oltava kaikille avoin ja ilmainen.

Täältä löytyvän hakulomakkeen voit tulostaa tai voit noutaa sen paperisena Pyhäjoen kirjastosta, Ruukintie 1, 86100 Pyhäjoki. Lomakkeen voit palauttaa liitteiden kera kirjastolle tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kulttuuri [at] pyhajoki.fi. Voit hakea avustusta myös sähköisesti Kunta-Akkunan kautta (vaatii tunnistautumisen).

Tapahtuman tai taidenäyttelyn tulee tarjota tarjota mahdollisuuksia kulttuurin tai taiteen eri muotojen kokemiseen, edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä, tukea paikallista identeettiä, edistää osallisuutta tai yhteisöllisyyttä, edistää paikallista elinvoimaa, edistää kulttuurista vuorovaikutusta tai kansainvälistä toimintaa. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019.)

Avustustoiminta on harkinnanvaraista ja kohdennettua.

Hakijana voivat olla rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat ryhmät. Myös yksityiset aktiivisesti kulttuuritoimintaa harrastavat kuntalaiset voivat hakea kulttuuriavustusta.

Avustuksia ei myönnetä:

 • yhdistysten perustamiseen
 • yritystoimintaan
 • tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen
 • kokouskuluihin, virkistysmatkoihin, pikkujouluihin tai muuhun yhdistyksen, järjestön tai ryhmän sisäiseen toimintaan
 • kunnan omien tilojen vuokrauskustannuksiin
 • mihinkään sellaiseen toimintaan johon on haettu tai saatu kunnalta muuta tukea


Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

Yhdistykset:

 • edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös (tilintarkastuskertomus)
 • kuluvan vuoden talousarvio
 • kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • yhdistyksen säännöt

Yksityishenkilö:

 • ansioluettelo
 • työsuunnitelma
 • kustannusarvio

Kulttuuria harjoittava ryhmä:

 • vastuuhenkilön yhteystiedot
 • raportti ryhmän aiemmasta toiminnasta
 • työsuunnitelma
 • kustannusarvio

Kulttuuriavustuksen saajan on toimitettava kulttuuritoimelle kirjallinen selvitys avustuksen käyttämisestä kuitteineen.

Avustus voidaan vaatia palautettavaksi seuraavissa tapauksissa:

 • jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettu tarkoitukseen
 • jos lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Jos avustettava kohde muuttuu, tulee siitä olla yhteydessä kulttuuritoimeen etukäteen. Muussa tapauksessa avustus voidaan pyytää palautettavksi.

Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.