Hyppää pääsisältöön

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisessa noudatetaan lakia asuinhuoneistojen vuokraamisesta:

"Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita taikka tästä taikka muusta laista muuta johdu. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi"

Esimerkki: Asukas ilmoittaa irtisanomisen 9.10., jolloin vuokrasopimus päättyy 30.11. Viimeinen muuttopäivä ja avainten luovutus on viimeistään 1.12. (ensimmäinen arkipäivä).

Vuokrasopimuksen irtisanomislomake