Hyppää pääsisältöön

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta lisäävää toimintaa sekä yhteisön että yksittäisen oppilaan tasolla.

Yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa koulujen yhteinen moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka mm. suunnittelee, koordinoi ja arvioi hyvinvointia ja kouluun kiinnittymistä edistävää toimintaa sekä linjaa poissaolojen seurannan käytännöistä. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä kutsutaan kokoon tilanteen vaatima monialainen asiantuntijaryhmä oppilaan ja huoltajan kanssa sovitulla tavalla. Toimivalla oppilashuollolla luodaan edellytykset hyvälle arjelle ja oppimiselle. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kuvattu tarkemmin oppilashuoltoa Pyhäjoella. Pyhäjoen kuntaan sekä kouluille ja esiopetukseen on laadittu oppilashuollon suunnitelmat. Käytössä olevat palvelut ja oppilashuollon käytännöt on kirjattu kunnan ja yksiköiden suunnitelmiin. Suunnitelmista tiedotetaan vuosittain lukuvuositiedotteen yhteydessä.

Hyvinvointialue POHDE tuottaa oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin ja psykologin palvelut kunnalle. Oppilashuollon asiantuntijat ovat läsnä koulun arjessa. Vanhemmat voivat kääntyä lapsen kasvatukseen tai kehitykseen liittyvissä asioissa myös koulukuraattorin tai psykologin puoleen.