Hyppää pääsisältöön

Liikuntahankkeet

Lisää Liikettä -hanke

Lisää Liikettä -hankkeella kehitettiin alle kouluikäisten, aikuisten ja ikääntyvien liikuntaa.

Hankkeen myötä toteutimme myös pilottiluonteisesti Liikuntalähete-kokeilun yhteistyössä Pyhäjoen terveyskeskuksen ja RAS:n kanssa. Tavoitteena oli saada vähän liikkuvia kuntalaisia yksilöllisen liikunnanohjauksen avulla terveellisten elämäntapojen pariin. 

Pyhäjoen kunnan retkeilyreitistö

Pyhäjoella ollaan toteuttamassa laaja Retkeilyreitistö-hanke, jonka aikana merkitään ja parannetaan yli 200 kilometriä kävely- ja maastopyöräilyreittejä sekä uimarantoja. Virkistyskohteisiin kunnostetaan olemassa olevia ja rakennetaan uusia rakennuksia ja rakennelmia kuten laavuja, nuotiopaikkoja, puuvajoja, kuivakäymälöitä ja jätekatoksia. Tiedotamme lisää hankkeen etenemisestä Pyhäjoen virkistysreitit Facebook-sivuilla.

Kunnanhallitus on perustanut retkeilyreitistön kehittämis-, rakentamis- ja ylläpidon suunnittelutyöryhmän. Työryhmän on määrä suunnitella ja toteuttaa yhdessä kunnan yhdistysten ja asukkaiden kanssa retkeilyreitistö, jotta ulkoharrastusmahdollisuudet saataisiin mahdollisimman monipuolisiksi, laadukkaiksi ja helposti ihmisten käytettäviksi.

Kunnanhallitus on myöntänyt työryhmälle suunnitelumäärärahaa 5.000 euroa ja hankkeelle on myönnetty myös Leader-rahoitusta. Lisätietoja: ympäristösihteeri Vesa Ojanperä.
Luonnos merkattavista reitistöistä liitetiedostona alla.