Hyppää pääsisältöön

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta hoitaa lain edellyttämät ja kunnan hoidettavana olevat viranomaistehtävät maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Rakennusvalvonnan tehtäviä ovat mm. erilaisten rakennuslupien ja toimenpiteiden käsitteleminen, rakentamista koskevien tietojen vastaanottaminen ja välittäminen eri viranomaisille, kaavojen noudattamisen valvonta sekä rakennetun ympäristön valvonta.

Rakennusvalvonta käsittelee rakennusluvat, neuvoo ja valvoo rakennustoimintaa, antaa lausuntoja rakennus- ja poikkeuslupahakemuksiin, antaa tietoja väestötietojärjestelmään rakennus- ja huoneistotietojen osalta sekä laatii valmiustodistuksia.

Rakentamisen hyvä lopputulos on rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viranomaisten sekä kiinteistön omistajien ja käyttäjien yhteinen etu.

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan lupapisteen kautta.
www.lupapiste.fi

Lisätietoja:
Johtava rakennustarkastaja Osmo Heikkala
040 359 6070
osmo.heikkala(at)pyhajoki.fi

Lupasihteeri Marika Anttila
040 359 6051
marika.anttila(at)pyhajoki.fi