Hyppää pääsisältöön

Nuorten kesätyöllistyminen 2024

Vuoden 2024 nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 27.250 € määräraha. Talousarvion ja -suunnitelman sekä nuorisovaltuuston ehdotuksen mukaisesti kesällä 2024 työllistetään vuosina 2006 - 2009 syntyneet ikäluokat. Jokainen ko. ikäluokkaan kuuluva nuori on oikeutettu saamaan kesätyöpaikan

Vuoden 2024 nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 27.250 € määräraha. Talousarvion ja -suunnitelman sekä nuorisovaltuuston ehdotuksen mukaisesti kesällä 2024 työllistetään vuosina 2006 - 2009 syntyneet ikäluokat. Jokainen ko. ikäluokkaan kuuluva nuori on oikeutettu saamaan kesätyöpaikan.

 Työllistämistä toteutetaan kolmella eri tavalla:

 1. Kesätyöseteli: Kunta tarjoaa kaikille halukkaille ko. ikäluokkaan kuuluville arvoltaan 300 € kesätyösetelin. Tällöin setelin saava nuori hankkii itse kesätyöpaikan haluamastaan yrityksestä, yhteisöstä tai kotitaloudesta. Työnantajalla, joka työllistää nuoren kesätyösetelillä tulee olla voimassa oleva y-tunnus. Y-tunnukseton kotitalous / yksityishenkilö ilmoittaa henkilötunnuksensa. Y-tunnukseton työnantaja ei voi palkata lähisukulaisia (perheenjäsenet, isovanhemmat). Työsuhteen keston tulee olla vähintään 2 viikkoa ja 60 tuntia kesä - elokuun aikana ja työnantajan tulee maksaa kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen. Kun kesätyösetelin ehdot ovat täyttyneet, Pyhäjoen kunta maksaa työnantajalle nuoren kesätyöllistämisestä kesäsetelituen.

 2. Kesätyöpaikka Pyhäjoen kunnassa: Kunta työllistää ko. ikäluokan nuoria suoraan kunnan omiin tehtäviin, jolloin työsuhde kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa. Avoimet kesätyöpaikat ja hakuohjeet julkaistaan Pyhäjoen kunnan kotisivuilla, Pyhäjoen kuulumiset -paikallislehdessä ja Kuntarekry sivustolla.

 3. Kesäyritystuki: Ko. ikäluokan nuori perustaa oman kesäyrityksen, jolloin hän on oikeutettu saamaan arvoltaan 300 euron kesäyritystuen, jota haetaan kesätyösetelillä. Yrityksen voi perustaa mm. oppilaitoksen tai 4H-toiminnan kautta (NY-yritys, 4H-yritys). Kesäyritystuki voidaan myöntää, vaikka yritystoiminta alkaisi ennen kesää ja jatkuisi kesän jälkeen. Rahasumma maksetaan yrittäjälle kahdessa erässä: 50 %, kun henkilö on osallistunut erikseen järjestettävään yrittäjyyskoulutukseen ja on esittänyt hyväksyttävän liiketoimintasuunnitelman ja toinen 50 %, kun yritystoiminnasta on syntynyt liikevaihtoa ja nuori on palauttanut raportin toiminnastaan.

 Nuorella on oikeus kalenterivuoden aikana vain yhteen kesätyömuotoon; kunnan kesätyöpaikka, kesätyöseteli tai kesäyritystuki.