Hyppää pääsisältöön

Kuntalisä

Kuntalisää maksetaan Suomessa kirjoilla oleville yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille, joka palkkaa Pyhäjoen kunnassa vakituisesti asuvan työttömän työntekijän.

Työllistämisen kuntalisä (yli 30-vuotiaat)

 • Kuntalisällä työllistettävän tulee olla Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystukijärjestelmästä annetun ohjeen mukaisesti määritelty vaikeasti työllistyvä ja jonka työllistämiseen on myönnetty TE-toimiston palkkatuki.
 • Kuntalisä on työllistettävää henkilöä kohden ensimmäisen vuoden ajan enintään 380 € kuukaudessa ja toisen vuoden ajan enintään 720 € kuukaudessa. Kuntalisää voidaan myöntää samoilla ehdoilla myös oppisopimuskoulutukseen.
 • Työajan tulee olla vähintään 30 h/viikko ja työntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • Jos työaika on vähintään 15 h/viikko, kuitenkin alle 30 h/viikko, tukea maksetaan 50 % yllä mainituista summista.

Nuorten aikuisten työllistämisen kuntalisä (17-29 -vuotiaat)

 • Nuoren aikuisen työllistämisestä maksetaan kuntalisää, vaikka työvoimatoimiston palkkatukea e maksettaisikaan. Kuntalisä on työllistettävää nuorta aikuista kohden 720 € kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään 12 kuukauden ajan.
 • Korkeampi tuki lakkaa sinä päivänä, kun nuori täyttää 30 vuotta. Kuntalisää voidaan myöntää samoilla ehdoilla myös oppisopimuskoulutukseen.
 • Työajan tulee olla vähintään 30 h/viikko ja työntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • Jos työaika on vähintään 15 h/viikko, kuitenkin alle 30 h/viikko, tukea maksetaan 50 % yllä mainituista summista.
 • Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle kuntalisä on de minimis -tukea.

Hakeminen ja maksaminen

 • Kuntalisää haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki tekstiosan lopussa). Hakemukseen liitetään työllistettävän kanssa laadittu työsopimus ja mahdollinen palkkatukipäätös.
 • Hakemus tulee jättää yhden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki myönnetään sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.
 • Päätöksen kuntalisän maksamisesta tekee kunnanjohtaja tai talous- ja hallintopäällikkö.
 • Kuntalisän maksaminen tapahtuu kuukauden jaksoina jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
 • Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloaikana. Mikäli työsuhde päättyy tai henkilöllä on palkaton työsuhteen keskeytys, tukea maksetaan vain palkallisilta päiviltä.
 • Kuntalisä voidaan periä takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot eivät toteudu.

Kuntalisää voit hakea sähköisellä lomakkeella

Liitetiedostot