Hyppää pääsisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet ja tilojen varaus- ja käyttöehdot

Pyhäjoen kirjasto on laatinut turvallisemman tilan periaatteet yhdessä asiakkaiden kanssa. Kirjaston tiloja annetaan ulkopuolisten käyttöön varaus- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Turvallisemman tilan periaatteiden työstämistä varten tehtiin syksyllä 2023 verkkokysely, johon saatiin 22 vastausta. Kyselyn perusteella saatiin hyvä tilannekuva asioista, jotka tulee ottaa huomioon. Kirjaston henkilökunta on laatinut myös tilojen varaus- ja käyttöehdot. Niissä on otettu huomioon muun muassa kirjastolain vaatimus kirjaston maksuttomuudesta ja tasa-arvosta. Sivistyslautakunta on hyväksynyt periaatteet ja käyttöehdot kokouksessaan 22.2.2024.

Turvallisemman tilan periaatteet

Anna jokaisen olla omanlaisensa. 

Kohtele muita kunnioittavasti. 

Pidä kirjasto rauhallisena ja siistinä.

Jos näet tai koet häiriökäyttäytymistä, kerro siitä henkilökunnalle.
 

Pyhäjoen kirjaston tilojen varaus- ja käyttöehdot

Tilan varaaja on vastuuhenkilö tilan käyttöön liittyen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. 

Varattavassa tilassa järjestettävä tilaisuus ei saa häiritä muuta kirjaston muuta toimintaa tai muita asiakkaita.  
Kirjaston tiloissa ei voi järjestää konsertteja tai esityksiä, joissa peritään pääsymaksu. Tämä ei koske kansalaisopistojen tai vastaavien tahojen järjestämiä kursseja. Tilaisuuden on oltava kaikille avoin, jos tapahtuma on kirjaston aukiolon tai omatoimen aikana.  

Tilaisuuden sisältö tai luonne ei saa olla ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastainen. Tiloja ei varata rasistiseen tai ihmisryhmiä syrjivään toimintaan. 

Varaaja hankkii itse mahdollisesti tarvitsemansa luvat (mm. turvallisuus- sekä pelastussuunnitelmat, Teosto, Sanasto), ja tekee mahdollisesti tarvittavat ilmoitukset viranomaisille ja tässäkin toimii lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.  
Varaaja huolehtii siitä, että tilassa säilyy järjestys ja ohjeita noudatetaan. 

Tilaisuuksien järjestämisestä on tarkempia säädöksiä esimerkiksi kokoontumislaissa. Kokoontumislain (4. luku, 17§) mukaisesti yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa.  

Tilat tulee jättää käytön jälkeen siihen kuntoon kuin ne olivat varauksen alkaessa.  
Varaaja on korvausvelvollinen, mikäli tilan käyttäjät aiheuttavat vahinkoa kiinteistölle tai irtaimistolle. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi tilan yhteyshenkilölle. 

Kulkuoikeus tilaan mahdollistetaan joko kirjaston henkilökunnan toimesta tai omatoimikulkuna. Kulkuoikeutta ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos tilaisuus on kirjaston ollessa suljettuna, varaajan tulee huolehtia, ettei kirjastoon tule eikä jää ylimääräisiä henkilöitä. Lähtiessä tulee varmistaa, että ovet ja ikkunat on suljettu sekä valot sammutettu (jos eivät ole automaattiset).