Olet tässä

Matinsaaren asemakaava

Matinsaaren asemakaavoituksella tavoitellaan houkuttelevia asuintontteja merelliseen ympäristöön huomioiden myös virkistyksen ja vapaa-ajan tarpeet sekä lähialueen luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot.

Suunnittelualue sijaitsee Pyhäjoen kirkonkylän luoteisosassa Pyhäjoen Pohjoishaaran suistoalueella. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 72,5 hehtaaria.

Asiaa on viimeksi käsitelty 11.11.2020 § 83, jolloin kunnanvaltuusto hyväksyi Matinsaaren asemakaavan. Kaavasta on valitettu, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.