Hyppää pääsisältöön

Ulko-Maunuksen, Syölätin ja Tuhkasennokan ranta-asemakaava

Laadittavalla ranta-asemakaavalla täsmennetään ja tarkennetaan Merenrannikon rantayleiskaavan määräyksiä ja ohjataan aluekokonaisuuden yleisilmettä. Ranta-asemakaavalla mahdollistetaan myös rakennuspaikkojen ostaminen pelkän vuokraamisen sijaan osoittamalla rakennuspaikkojen täsmälliset rajat ja rakennusalat.

Ranta-asemakaava laaditaan Ulko-Maunuksen, Syölätin ja Tuhkasennokan olevassa oleville loma-asutusalueille. Ranta-asemakaavaan sisältyvistä 36 lomarakennuspaikasta Etelänkylän osakaskunnan puolelle sijoittuu kolme Tuhkasennokan lomarakennuspaikkaa , muut 33 rakennuspaikkaa sijoittuvat Pohjankylän osakaskunnan alueelle.

Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on muodostaa rantayleiskaavan mukaisille rakennuspaikoille ohjeelliset tonttirajat, mikä parantaa lomarakennusten omistajien oikeudellista asemaa nykyiseen osakaskunnan vuokratonttijärjestelmään verrattuna. Uusia rakennuspaikkoja ranta-asemakaavalla ei olla muodostamassa.

Asiaa on käsitelty viimeksi  29.5.2023, jolloin kunnanhallitus asetti nähtäville kaavaehdotuksen.