Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteinen ohjeistus koronavirusinfektiolta suojautumiseen, koronavirustestaukseen ja infektio-oireisiin suhtautumiseen

Koska koronavirus (covid-19) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, on infektioiden ehkäisyssä tärkeintä ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja kouluissa ja päiväkodeissa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti.

Ohjeita hyvään suojautumiseen löytyy thl:n verkkosivuilta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

Infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi on ensisijaisen tärkeää, että päiväkotiin, kouluun tai työpaikalle ei mennä hengitystieinfektio-oireisena (kurkkukipu, yskä, korvakipu, voimakas nenän tukkoisuus ja eritteen valuminen nenästä ym.) ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Huoltajien olisi tärkeää kyetä jäämään kotiin lieväoireisen lapsenkin kanssa tässä epidemiatilanteessa ohjeistusten mukaisesti omailmoituksella.

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Perheenjäsenen koronavirusnäytevastausta odotettaessa muut oireettomat perheenjäsenet voivat elää normaalisti. Oireettomia, esimerkiksi hengitystieinfektiosta jo parantuneita henkilöitä ei ole tarpeen testata.

Näytteenotto on valtakunnallisesti nyt pahoin ruuhkautunut ja tilanne Raahen seudulla on sama kuin koko valtakunnassa. Siksi koronavirustestauksessa on hyvä käyttää alueellisen sairastavuustilanteen mukaisesti harkintaa ja tällä hetkellä ohjeistetaan seuraavaa:

  • Jos lapsen/nuoren oireet johtuvat huoltajien mielestä selvästi muusta perussairaudesta (siitepöly- ym. allergia, krooninen suolistosairaus, ruoka-aineallergia, tmv), lievät oireet ovat olemassa olevan muun perussairauden kaltaisia ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen tai 2 vuorokauden kotiseurannalla, voi oireiden väistyttyä varhaiskasvatukseen tai kouluun palata ilman testaamista.

  • Jos perheenjäsenistä useampi oireilee yhtä aikaa samankaltaisin oirein, ilman lähiviikkojen matkustustaustaa niin testikapasiteetin riittämisen turvaamiseksi toistaiseksi pyritään testaamaan vain yksi perheenjäsen.

  • Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata myös lievittyneillä oireilla.

Tätä ohjeistusta päivitetään reaaliaikaisesti, mikäli alueen tautitilanne muuttuu.

Marianne Riekki, avoterveydenhuollon ylilääkäri
Lauri Koivuneva, tartuntataudeista vastaava lääkäri
Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymä

Ohjeistus myös liitteessä.