Hyppää pääsisältöön

Pyhäjoen kunnan opiskelija-avustus

Pyhäjoen kunta myöntää opiskelijatukea 499 euroa/lukukausi opiskelijoille, joiden kotipaikka on Pyhäjoki, ja jotka opiskelevat ulkopaikkakunnalla.

Opiskelija-avustusta voi hakea Kunta-Akkunassa https://akkuna.fi vuosittain joulukuussa ja toukokuussa. Avustukset maksetaan vuosittain tammikuussa ja kesäkuussa.

Myöntämisehdot 

1. Avustukseen oikeutettu on TUVA-koulutuksessa (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus), Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksessa kansanopistossa tai erityistehtävän saaneessa lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa tutkintotavoitteisesti opiskeleva pyhäjokinen opiskelija. 

2. Opiskelun pitää olla päätoimista. Tämä osoitetaan oppilaitoksen opintorekisteriotteella. Päätoimisessa opiskelussa opintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä lukukauden aikana. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään keskimäärin 20 viikkotuntia lukukauden ajan. 

3. Avustuksensaajan kotikunnan tulee kuluvan lukukauden loppuessa (31.12. / 30.5.) olla Pyhäjoki. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n mukaisesti. Opiskelijan tulee opiskelun aikana asua muualla kuin Pyhäjoella.

Lisätiedot       Sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen, p. 040 359 6101