Olet tässä

Päättyneet hankkeet

 

Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke

 

1.5.2015 - 30.4.2018 Hanke on päättynyt.

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle rakennettavan ydinvoimalan myötä Pyhäjoen yritystoimintaympäristö on suuren murroksen edessä. Kunnan väkimäärä tulee hetkellisesti yli kaksinkertaistumaan ja sadat yritykset hakevat kasvua Hanhikivi 1 -hankkeesta. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishankkeella edesautetaan kansainvälisten ja kansallisten yritysten investointien toteutumista Pyhäjoelle. Investointien mahdollistaminen, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edesauttaminen on hankkeen tärkein tavoite. Hanhikivi 1 -hanke on muuttanut Pyhäjoen todella houkuttelevaksi alueeksi uusille investoinneille. Invest in -toiminnan myötä syntyy uusia työpaikkoja ja liikentoimintamahdollisuuksia.

Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke mahdollistaa kunnan toimintaympäristön kehittämisen, jotta investointien toteutuminen voidaan maksimoida. Tämän hankkeen päättymisen jälkeen Pyhäjoen kunnan tavoite on vakinaistaa
toimintamalli, joka parhaiten tukee edelleen investoitien toteutumista ja yritysten kasvua. Kehittämishankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrityskehitysorganisaatioiden, kuten Raahen seudun yrityspalvelujen kanssa.

Hankkeen rahoituksesta 70 % on EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

 

 

Hanhikivi-jatkoyhteyshanke   

Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa kehitetään ulkomaisen työvoiman vastaanoton palveluita sekä kotouttamistoimenpiteitä poikkihallinnollisesti, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä. Hankealueella on tälle erityinen tarve Pyhäjoella toteutettavan ydinvoimalan rakentamishankkeen myötä alueelle tulevan ulkomaisen työvoiman merkittävän määrän takia. Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeella jatketaan alueen valmistautumista Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoella.

Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy palvelukeskuksen toimintojen suunnitteluun. Hankkeen koordinoimana eri tahojen yhteistyönä kehitetään palvelukeskuksen toimintoja siten, että rakennustyömaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin että viranomaisten lupapalvelujen ja rekistereiden piiriin. Palvelukeskuksen toimintaprosessien kehittämiseen osallistuu Fennovoiman, latiostoimittajan sekä pääurakoitsijoiden edustajia, viranomaisten edustajia (poliisi, verohallinto, maistraatti, maahanmuuttovirasto, TE -palvelut jne.) sekä kunnan palvelujen edustajia.

Hankkeen toimintakausi: 1.5.2015 - 31.12.2017 Hanke on päättynyt.

Hankehallinnointi: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus

Osatoteuttaja: Pyhäjoen kunta

Hankebudjetti: 472 320 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 330 624 euroa

TEM:ön STUK:en ja Fennovoiman vierailu Pyhäjoella 8.1.2014

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Herkko Plit, Säteilyturvakeskuksen toimistopäällikkö Janne Nevalainen ja Fennovoiman johto toimitusjohtaja Juha Nurmen johdolla vierailivat Pyhäjoella valtuuston iltakoulussa 8.1.2014.