Olet tässä

Lasten hoidon tuet

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti).

Lasten kotihoidon tukeen kuuluvat hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot, sekä hoitoraha, johon tulot eivät vaikuta. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Edellytyksenä tuen saamiselle on, että lapselle ei ole myönnetty kunnallista päivähoitopaikkaa ja perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi. Myös perheen yli 3-vuotiaista lapsista voidaan maksaa kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea.

Adoptiovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta. Sitä maksetaan, kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut 2 vuotta. Tukea maksetaan alle 2 vuotta, jos lapsi tänä aikana aloittaa koulun.

Kotihoidon tukea voi hakea ainoastaan vanhempi, joka asuu lasten kanssa samassa taloudessa. Ns. etävanhemmalla ei ole oikeutta kotihoidon tukeen

Tästä saat tarkempaa tietoa kotihoidon tuesta.

 

Kotihoidon tuen kuntalisä

Kotihoidon tukea saava perhe voi saada lisäksi 1.2.2023 alaken kuntalisää, jonka määrä on 200 €/kk ja jonka voi saada perheen jokaisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta.

 

 

Yksityisen hoidon tuki

Vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea, jos lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja (perheen palkkaama hoitaja, joka ei asu perheen kanssa samassa taloudessa tai muu yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja). Tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tuki on enintään hoitomaksun suuruinen. Lisätietoja Kelan sivuilta https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

 

Yksityisen hoidon kuntaisä

Pyhäjoella tuetaan yksityistä varhaiskasvatusta maksamalla harkinnanvaraista yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelan maksaman lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi seuraavasti;

  • varhaiskasvatusikäisestä lapsesta 150 €/kk
  • esiopetusikäisestä lapsesta 75 €/kk.

Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa. Kuntalisää ei makseta, jos perhe saa vanhempainrahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha tai osittainen hoitoraha).