Hyppää pääsisältöön

Metsäpalstan osto-oikeus ja hakemuksen jättäminen

Valtuusto on 16.5.2007 §:ssä 23 hyväksynyt periaatteet ja kunnanhallitus on 21.11.2011 §:ssä 289 päättänyt panna täytäntöön mahdollisuuden metsäoption käyttöön uuden asuinrakennuksen ostajalle/rakentajalle (omakotitalo, paritalo). Ehtona oikeuden syntymiselle on pysyvä asuminen ko. kiinteistössä.

Muut ehdot:
- uusi asuinrakennus / ensimmäinen pysyvä Pyhäjoella asuva omistaja
- asuinrakennuksen on oltava valmis, käyttöönottotarkastus suoritettu
- 1 optio/talous
- optio haettava 2 vuoden kuluessa käyttöönottotarkastuksesta
- kunta määrittelee lunastettavat palstat

Tällä hetkellä tarjottava palsta:

palsta 1; Kunnan-Riemula 625-402-70-1, määräala 5,45 ha, hinta 10.000 euroa

Option käyttäjä maksaa kauppaan liittyvät kulut.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa kirjallisesti Pyhäjoen kunnanhallitukselle os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Hakemuksessa on oltava selonteko oikeuden syntymisestä.

Lisätietoja kunnanjohtaja Matti Soronen p. 040-359 6001.

Kunnanhallitus