Hyppää pääsisältöön

Kotihoidontuen kuntalisä helmi - huhtikuulta haettavana

Lasten kotihoidontuen kuntalisä helmi - huhtikuulta haettavissa alla olevalla lomakkeella.

Kuntalisää maksetaan niille perheille, jotka saavat Kelan kotihoidontuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta. Kuntalisän maksatus päättyy lapsen täyttäessä 3 vuotta. Kuntalisän suuruus on 200 €/kk jokaisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta. Hakemukseen tulee liittää todistus vanhempainrahakauden päättymisestä (Kela) tai jäljennös äitiys- ja vanhempainrahakaudesta, kopio kotihoidon tuen päätöksestä (Kela), voimassa oleva verokortti etuutta varten.

1.5.2023 alkaen kotihoidontuen kuntalisän maksatuksesta vastaa KELA.

Kotihoidontuen kuntalisähakemuslomake