Virkeyttä ja virtaa vapaa-aikaan

Vapaa-aikatoimi järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa monipuolista ja virikkeellistä liikuntatoimintaa kuntalaisille. Pyhäjoen vahvuutena ovat kunnassa toimivat aktiiviset urheiluseurat, yhdistykset ja järjestöt, jotka elävöittävät vapaa-ajantoimintaa tarjoten palveluja kaikenikäisille pyhäjokisille. Pyhäjoella on monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet, harrastusmahdollisuuksien kirjo on pienen kunnan näkökulmasta varsin laaja.

Liikuntatoimi järjestää erilaisia liikuntakokeiluja, kursseja, tempauksia ja tapahtumia matalan kyynnyksen periaattein. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti eri liikuntamuotoihin, -ympäristöihin ja toisiin ihmisiin sekä kokea elämyksiä erilaisten toimintamuotojen kautta.

Vapaa-aikatoimen tärkeitä yhteistyökumppaneita liikunnan parissa ovat kunnan eri toimijat niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan Pyhäjoen kunnan kotisivuilla ja Pyhäjoen Kuulumiset - lehdessä sekä Facebook:ssa.

Liikunnanohjaaja
Marja Pisilä
puh: 040 359 6107