Virkeyttä ja vireyttä vapaa-aikaan

Vapaa-aikatoimi järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa monipuolista ja virikkeellistä liikuntatoimintaa kaikille kuntalaisille. Pyhäjoen vahvuutena on kunnassa toimivat aktiiviset urheilu- ja nuorisojärjestöt, jotka elävöittävät vapaa-ajantoimintaa tarjoten palveluja kaikille pyhäjokisille. Pyhäjoella on hyvät sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet, harrastusmahdollisuuksien kirjo on laaja.

Liikuntatoimi järjestää leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia tutustua uusiin ympäristöihin ja ihmisiin sekä kokea elämyksiä monipuolisten toimintojen avulla.

Vapaa-aikatoimen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kunnan eri hallintokunnat sekä muut liikunnan parissa toimivat yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan Pyhäjoen verkkosivuilla jaPyhäjoen Kuulumiset - lehdessä.

Vapaa-aikatoimisto
puh: 040 359 6104

Facebook