Virkeyttä ja virtaa vapaa-aikaan

Vapaa-aikatoimi järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa monipuolista ja virikkeellistä liikuntatoimintaa kuntalaisille. Pyhäjoen vahvuutena ovat kunnassa toimivat aktiiviset urheiluseurat, yhdistykset, järjestöt ja yrittäjät, jotka elävöittävät vapaa-ajantoimintaa tarjoten palveluja kaikenikäisille pyhäjokisille. Pyhäjoen harrastusmahdollisuuksien kirjo on pienen kunnan näkökulmasta varsin laaja.

Liikuntatoimi järjestää pääosin ilmaista matalankynnyksen viikkotoimintaa kuntalaisille sekä erilaisia liikuntakokeiluja, kursseja ja tempauksia.

Tavoitteena on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti eri liikuntamuotoihin, -ympäristöihin ja toisiin ihmisiin.

Koemme vapaa-aikatoimessa yhteistyön erittäin tärkeäksi ja haluammekin omalta osaltamme olla kehittämässä, edistämässä ja toteuttamassa liikuntapalveluja yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kesken niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden kanssa.

Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan Pyhäjoen kunnan kotisivuilla ja Pyhäjoen Kuulumiset - lehdessä sekä Facebook:ssa.

Liikunnanohjaaja Marja Pisilä
puh: 040 359 6107