Kulttuurista puhtia arkiseen aherrukseen

Pyhäjoella kulttuurin saavutettavuus kuuluu kaikille kuntalaisille. Se virkistää mieltä joko itse tehden ja harrastaen tai nauttimalla toisten tuotoksista. Taide- ja kulttuuriharrastukset vaikuttavat myönteisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Kulttuuria tuodaan usein lähelle asukkaita matalan kynnyksen-periaatteella. Taiteesta nautitaan usein omassa kunnassa tai jopa omassa kyläkoulussa esim. Konsertti joka kouluun-hankkeen avulla.

Kulttuuritoimisto tekee tiivistä yhteistyötä mm. oman kunnan sisällä, järjestöjen, naapurikuntien ja useiden yksityishenkilöiden kanssa. Raahe-opiston taideryhmät mahdollistavat ja elävöittävät Pyhäjoen kulttuuritarjontaa, mm. kuvataide ja harrastajateatteri.

Pauha-Maija tai Pauha-Matti julkistetaan heinäkuussa kotiseutujuhlassa Annalan kotiseutumuseolla.

Suomi.fi - kulttuuri

Kulttuuriasiat kirjastotoimenjohtaja Heikki Lahnaoja puh. 040 359 6170

Facebook

Tapahtumakalenteri (Kaleva)

Kirjastovirma: pyhäjokista kulttuuriperinnettä