Esiopetus


Kaikille 6-vuotiaille järjestetään maksutonta esiopetusta. Esiopetus on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa opetusta. Esiopetukseen tai muuhun esioptuksen tavoittee saavuttavaan toimintaa osallistuminen on pakollista 1.8.2015 lukien.

Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen hyviä kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetus tukee kotien kasvatustehtävää ja luo pohjaa lapsen koulutien alkamiselle.

Kuluvana lukuvuotena 2019- 2020 esiopetusta järjestetään kolmessaopetusryhmässä: Saaren koululla, Parhalahden koululla ja Yppärin koululla.


Saaren koulu
Koulutie 7, 86100 Pyhäjoki
p. 040 359 6118

Yppärin koulu
Vanhamaantie 38, 86170 Yppäri
p. 040 359 6152

Parhalahden koulu
Parhalahdentie 68, 86110
p. 040 359 6134


Pyhäjoen kunnan esiopetussuunnitelma.pdf, 613 kb