Avustukset

Kunta jakaa vuosittain liikuntatoimen toiminta-avustukset sekä urheilijoiden apurahan. Avustukset ovat haettavissa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Pyhäjoen kunta/ vapaa-aikatoimi, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki.


Myöhästyneitä tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen liitteenä on oltava:
- toimintakertomus vuodelta 2019
- tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
- selvitys mahdollisesti saadun avustuksen käytöstä vuodelta 2019
- toimintasuunnitelma vuodelle 2020
- talousarvio vuodelle 2020
- ote vuosikokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee yhdistyksen toimihenkilöt ja viralliset nimenkirjoittajat vuodelle 2019
-kaikilta hakijoilta yhdistyksen säännöt

Liikuntatoimen avustuslomakedoc, 67 kb