Jätehuolto

Lainsäädännöllä on jätehuolto säädetty kuntien tehtäväksi.

Vestia Oy on täysin alueensa kuntien omistama yhtiö, jossa Pyhäjoen kunta on osakkaana 3,6 % omistusosuudella.
Vestian tehtävänä on järjestää jätehuolto mahdollisimman edullisesti alueensa kuntien asukkaille ja myös yrityksille, ottaen huomioon lainsäädäntö ja valtakunnalliset tavoitteet jätteen hyödyntämiselle.
Perussopimuksessa on sovittu, että yhtiö toimii omakustannusperiaatteella (kattaa kulunsa maksuillaan eikä tavoittele omistajille jaettavia osinkoja).

Koska Vestian alueella ei ole sellaista turve- tai hakelaitosta, joka voisi hyödyntää kaatopaikkajätettä, eivätkä Vestian omat jätemäärät riitä yksinään taloudellisesti toimivan jätteenpolttolaitoksen rakentamiseen, on Vestia Oy perustanut Westenergy Oy:n neljän muun vastaavan jäteyhtiön kanssa ja jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on alkanut Vaasan Mustasaaressa.
Polttolaitoksen tuottama energia hyödynnetään myytävänä kaukolämpönä ja kaikki polttolaitoksesta saatava hyöty tulee suoraan Vestian osakas alueen jätehuollon asukkaille jaettavaksi mahdollisimman edullisena jätehuollon kustannuksena.

Koska Vestia Oy hoitaa jätehuollon käytännön toimintaan liittyvät tehtävät kunnan puolesta, Pyhäjoen kunnalle jäävät Vestia Oy:n yhteistyökuviossa hoidettavaksi vain jätehuollon viranomaistehtävät.

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi Pyhäjoen kunnan uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset 2.4.2009 § 20.

Vestia Oy

Jätehuoltomääräyksetpdf, 94 kb