Mittauspalvelut

Mittaustoiminnassa jatketaan yhteistyötä Kalajoen kaupungin mittausosaston kanssa pitkäaikaisella yhteistyösopimuksella. Pyhäjoen kunta ostaa kaiken mittaus- ja karttapalvelun Kalajoen kaupungilta.

Rakennusvalvonnan hoitamiseen liittyy lukuisia erilaisia rakennusten sijainnin ja korkeusaseman merkitsemisiä sekä sijaintikatselmuksia. Näiden mittauspalvelujen lisäksi, kunta tarvitsee paljon muita mittauspalveluja mm. asemakaavan pohjakarttojen laatiminen, ajan tasalla pitäminen ja hyväksyminen, johtokarttojen laatiminen ja ajantasalla pitäminen, kunnallistekniikan suunnitteluun liittyvät kartat ja mittaukset, taso- ja korkeuskiintopisteverkoston rakentaminen ja ylläpito, kaavoitusmittausten valvonta yms.