Maaseutupalvelut

Pyhäjoen maaseutupalveluiden tuottajana on Kalajoen kaupunki, joka hallinnoi 6 kunnan yhteistoiminta-aluetta (KaSi). Muut sopimuskunnat ovat Alavieska, Merijärvi, Raahe ja Siikajoki.

Alueen n. 1050 aktiivisella maatilalla on peltopinta-alaa n. 53000 ha ja yhteinen maaseutuhallinto vastaa vuosittain n. 55 Milj. euron maataloustukien maksatuksesta. Yhteistoiminta-alueen taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista päättää neuvottelukunta, jossa on 2 edustajaa/kunta

Maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluvat muun muassa

  • EU- ja kansallisten tulotukien käsittely, maksatus ja tukineuvonta
  • Peto- ja hirvivahinkojen arviointi ja korvausten maksatus
  • Lutu-, eläke-, laina- ja avustushakemusten neuvonta
  • Sukupolvenvaihdosten neuvonta
  • Maatalousmaan hinta-arviot, maaseudun kehittämisasiat

Maaseudun kehittämisraha

Kunta maksaa seuraaviin kehittämiskohteisiin kehittämisrahaa:

  • Maksullinen lomitus
  • Peltojen kalkitus
  • Koulutukset (joista ei ole maksettu maatalousyrittäjien opintorahaa)
  • EU-tukineuvonta
  • Karjanjalostustyö

Hakemuslomakepdf, 114 kb

Yhteystiedot

Timo Rahja, maaseutuasiamies
p. 044 469 1394, Toimistopäivät: torstai ja perjantai (joka toinen viikko keskiviikosta perjantaihin)

Tiina Tiirola, kanslisti
p. 040 359 6006

Linkkejä:

Kalajoen kaupungin maaseutupalvelut
Maatalouden lomakkeet
MAVI
MELA
EVIRA
VIPU-palvelu