Hoppa till huvudinnehåll
Kontaktinformation

Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki,
040 359 6160 (kansli),
040 359 6161 (rektor)

Gymnasieutbildning

Efter grundskolan fortsätter eleverna till sekundärutbildning. Sekundärutbildning betyder studier i gymnasieskolor och yrkesskolor. Gymnasieskolan är allmänbildande och bereder till exempel till yrkeshögskola eller universitet.

Pyhäjoki gymnasiet betonar ett självständigt och initiativrikt arbete i sitt läroplan. Innehållen i läroämnena framhäver både entreprenörskap och mediekunskaper. Gymnasisterna anordnar Pyhäjoki-mässan varje år och de redigerar också lokaltidningen Kuulumiset som levereras en gång i veckan.

Gymnasieutbildningen är gratis, liksom skollunchen. Skolböcker och skolmaterial är gymnasisterna huvudsakligen själva ansvariga för.

För mer information: Rektor, 040 3596101,%20tauno.rajaniemi [at] edu.pyhajoki.fi ( tauno[dot]rajaniemi[at]edu[dot]pyhajoki[dot]fi) (finska, svenska, engelska).

Läs mer om gymnasiet.