Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen Rudus Oy:n hakemaan kallion louhintaan ja murskaukseen ja louhimoalueelle sijoittuvalle siirrettävälle kivenmurskaamolle Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylän tilalle Parhaniemi 17:9 Hanhikivenniemen alueelle hakemuksen ja päätöksessä annettujen lupamääräysten (YSL 43 §, YSA 19 §) mukaisesti toteutettuna. 

Kuulutus 21.11.2022
Lupapäätös 21.11.2022 Rudus Oy