Maanmittauslaitoksen ilmoitus kuulutuksesta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia
Elenia Verkko Oyj on toimittanut Maanmittauslaitokselle lunastuslupahakemuksen, joka koskee Oltava-Valkeus 110 kV:n voimansiirtojohtoa Pyhäjoen kunnassa. Maanmittauslaitos on antanut hakemuksen tiedoksi yhteisen alueen 625-402-876-2 järjestäytymättömälle osakaskunnalle ja muille asianosaisille julkisella kuulutuksella.

Asiatunnus
MML 110293/03 04/2022

Kuulutuksen nähtävilläpito
Kuulutus lunastuslupahakemuksesta on nähtävillä 9.11.-19.12.2022 Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset