Urheilukentän remontti on valmis!

Tervetuloa käyttämään entistä ehompaa kuntoilupaikkaa. 

Pyhäjoen kunta kiittää kaikkia projektiin osallistuneita, erityisesti urakoitsijoita, Pentti Hämeenaho Oy:tä ja Lappset Oy:tä. Hanke toteutui laadullisesti, aikataulullisesti ja taloudellisesti suunnitellun mukaan.

Nyt vain kovaa käyttöä!