Oltavan tuulivoimapuiston seurantakysely

Kyselyllä selvitetään lähialueen asukkaiden kokemuksia toiminnassa olevan Oltavan tuulivoimapuiston vaikutuksista.

Kyselyyn voivat vastata kaikki kiinnostuneet tai ne, jotka haluavat antaa palautetta Oltavan tuulivoimapuistosta. Seurantasuunnitelma keskittyy tuulivoimaloiden melu-, linnusto-, riista- ja metsästyskäyttövaikutuksiin. Vastausaikaa on 21.8.2022 asti.