NeuvoRassin toiminta laajenee

Ikääntyneiden palveluohjauksen NeuvoNurkan palveluohjaaja tavattavissa ilman ajanvarausta Pyhäjoen, Ruukin, Siikajoenkylän ja Vihannin terveysasemilla

Ikääntyneiden palveluohjaus tarjoaa 65 vuotta täyttäneille ja heidän läheisilleen matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta erilaisista ikääntyneille tarkoitetuista palveluista. Palveluohjaajalta saa tietoa kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta ja palveluista. Palveluohjauksessa pyritään löytämään ratkaisuja ikääntyneiden arjen haasteisiin ja tavoitteena on tukea ikäihmisten mielekästä elämää ja pärjäämistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palveluohjaaja antaa neuvontaa esimerkiksi toimeentuloon, arjenhallintaan, hyvinvointiin sekä erilaisiin palveluihin liittyvissä asioissa sekä ohjaa myös erilaisten tukien ja etuuksien hakemisessa.  

Palveluohjaajalta voi tarvittaessa myös varata laaja-alaisen palvelutarpeen arviointiajan. Palvelutarpeen arviointi tehdään kotikäyntinä ja siinä selvitetään esimerkiksi asiakkaan elämäntilannetta, terveydentilaa, voimavaroja, toimintakykyä sekä tuen ja palveluiden tarvetta. Arviointikäynnin voi pyytää asiakas itse tai hänen omaisensa tai joku muu asiakkaan suostumuksella asioiva henkilö. Kotikäynnin ajankohdasta sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa.

Palveluohjaus on maksutonta.

Ikääntyneiden palveluohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta:

  • ke 9.11. klo 12-14 Siikajoenkylän terveysasemalla, osoitteessa Tiirantie 4, Siikajoki
  • ma 21.11. klo 12-14 Ruukin terveysasemalla, osoitteessa Kansantie 4, Siikajoki
  • ma 21.11. klo 12-14 Vihannin terveysasemalla, osoitteessa Kirkkotie 2, Vihanti
  • ke 23.11. klo 12-14 Pyhäjoen Jokikartanossa, osoitteessa Pajahaantie 6, Pyhäjoki

Ikääntyneiden sosiaalisiin haasteisiin neuvontaa ilman ajanvarausta Pyhäjoen, Ruukin ja Vihannin terveysasemilla

Ikääntyneiden sosiaalityö tukee 65 vuotta täyttäneitä sosiaalisissa ongelmissa ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Ikääntyneiden sosiaalityön tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointia, toimintakykyä sekä kotona pärjäämistä kokonaisvaltaisen ohjauksen, neuvonnan ja sosiaalityön keinoin. Geronomi antaa neuvontaa esimerkiksi toimeentuloon, arjenhallintaan, hyvinvointiin, asumiseen sekä erilaisiin palveluihin liittyvissä asioissa sekä ohjaa myös erilaisten tukien ja etuuksien hakemisessa.

 Palvelu on maksutonta.

 Geronomi on tavattavissa ilman ajanvarausta:

  • ke 16.11. klo 12-14 Vihannin terveysasemalla, osoitteessa Kirkkotie 2, Vihanti
  • to 24.11. klo 12-14 Ruukin terveysasemalla, osoitteessa Kansantie 4, Siikajoki
  • to 1.12. klo 12-14 Pyhäjoen Jokikartanossa, osoitteessa Pajahaantie 6, Pyhäjoki