Kysely koulutustarpeista yritysväelle!

Yhteistyössä kunnan elinkeinotoimen kanssa Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke on käynnistänyt kaksikielisen Koulutuksia yritysväelle -kyselyn 8.7 -14.8. Se on tarkoitettu kaikille Pyhäjoella yritystoimintaa harjoittaville ja Pyhäjoella toimivissa yrityksissä työskenteleville yritysten koosta riippumatta.

Mikäli kuulut jompaankumpaan mainituista ryhmistä, vastaa kyselyyn anonyymisti täällä. Kyselyn tarkoituksena on varmistaa, että Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke ja sen eri yhteistyötahot voivat lähivuosina tarjota Pyhäjoen yrityksille sellaisia koulutuksia, joille on todellinen tarve.  

Tietoa kyselystä saa mielellään jakaa: mitä useampi henkilö kyselyyn vastaa, sitä parempi kokonaiskuva tilanteesta on mahdollista saada. Kyselyn tuloksia hyödynnetään paikallisten ja alueellisten koulutusten suunnittelussa vuosille 2020-2022 yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Vaikuta vastaamalla!

Katinka Käyhkö, projektipäällikkö
Helena Illikainen, elinkeinojohtaja