Koulutyön alkaminen lukuvuonna 2022 - 2023

Koulutyö kunnan esikouluissa, peruskouluissa ja lukiossa alkaa keskiviikkona 10.8.2022 seuraavasti:

Saaren koulu klo 8.30
Yppärin koulu 8.15
Yppärin esikoulu klo 9.00
Parhalahden esikoulu, aamupäiväryhmä 9:00, iltapäiväryhmä 11.00
Lukio klo 8.30

Ensimmäinen koulupäivä päättyy Saaren koulussa klo 12.00, Yppärin koulussa klo 12.00, Yppärin esikoulussa 13.00, Parhalahden esikoulussa aamupäiväryhmän osalta 13.00 ja iltapäiväryhmän osalta 15:00 ja lukiossa klo 14.30.

Koululaiskuljetukset
Koululaiskuljetuksista tiedotetaan perusopetuksen ja lukion osalta Wilma-järjestelmän tiedottein ja esikoululaisten osalta Wilma/Daisy - järjestelmän tiedottein.