Ajankohtaista

Vuonna 2017 toteutimme erilaisia Suomi100 teemaan liittyviä projekteja ja osallistuimme Pyhäjoen koulujen Suomi100- blogin julkaisemiseen. Blogia voi seurata osoitteessa http://pyhajoki100.blogspot.fi/


Koululaiskuljetukset

Aamuisin liikennöinnin Välimaan suunnasta hoitaa Liikenne Grekula ja Sunista Oulaisten liikenne Oy.

Iltapäivisin liikennöinnin hoitaa molempiin suuntiin Oulaisten liikenne Oy.

Huomioikaa Liikenne Grekulan muuttuneet ajoaikataulut!

Yhteystiedot:

Liikenne Grekula: Toni Grekula 0400 589 036

Oulaisten liikenne Oy: Jaakko Pirkola 040 7129860


Iltapäivätoiminta

Yppärissä toimii esikoululaisille ja 1-2.lk:n oppilaille suunnattu iltapäiväkerho klo 12.15-15.30. Toiminnasta vastaa Sonja Haarakangas.

Hakemuksen ip-toimintaan voi tulostaa kunnan kotisivuilta. Hakemus toimitetaan koululle.

Yleistä opetuksen järjetämisestä

Oppitunnit


1. tunti 8.15-9.00
2. tunti 9.15-10.00
3. tunti 10.15-11.00

Ruokatunti 11.00-11.30

4. tunti 11.30-12.15
5. tunti 12.30-13.15
6. tunti 13.30-14.15

Oppilashuolto


Kouluterveydenhoitajana toimii Paula Lammi, jolla on vastaanotto Yppärin koululla kerran kuussa. Tarvittaessa hänet tavoittaa puhelimitse 040 1358 019.
Koululääkäri suorittaa määräaikaistarkastuksen kaikille viidesluokkalaisille.

Koulukuraattorina toimii Arja Maliniemi, jonka tavoittaa koululta parittomien viikkojen tiistaina klo 8.15-11.00 ja muulloin puhelimitse 040 3596 113.

Hammashoitolakäynnit järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin.

Oppilaan poissaolot:
Mikäli oppilas joutuu sairauden takia olemaan poissa koulusta, on huoltajan ilmoitettava siitä koululle mahdollisimman pian.

Jos oppilas tarvitsee vapaata muun syyn kuin sairauden takia, lupa tulee pyytää etukäteen. Vapaan pyytämiseen on laadittu lomake, jonka saa omalta opettajalta.
Alle 5 päivän poissaoloihin luvan myöntää luokanopettaja, 5-9 päivän poissaoloihin koulunjohtaja ja sitä pidempiin poissaoloihin sivistystoimenjohtaja.


Oppilasarvioinnista


Oppilasarvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin tehtävä on vuorovaikutuksen ja palautteen avulla tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään.
Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan sekä kehittämään edellytyksiä itsearviointiin.

Kirjallinen välitodistus annetaan 2-6. luokan oppilaille ennen joululomaa ja kirjallinen lukuvuositodistus 1.-6 luokille lukuvuoden lopuksi. Joulukuussa 1. luokan oppilaille pidetään arviointikeskustelut.
1-4.luokilla käytetään sanallisia arviointikaavakkeita ja 5-6.luokilla numeroarviointia.


Koulumatkoista


Pyöräilevien oppilaiden kypärän käyttö on huolestuttavan vähäistä. Toivomme, että keskustelette pyöräilykypärän käytön tärkeydestä lastenne kanssa myös kotona, jotta koulumatka olisi turvallinen.

Yppärin koululla edellytetään koulupäivän aikana pyöräiltäessä kaikilta oppilailta pyöräilykypärän käyttöä.