Ympäristösuojelu ja ympäristöterveys

Ympäristönsuojelu

Pyhäjoen kunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. hoitaa kunnalle määrätyt ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, ympäristöluvat ja iilmoitukset ja maa-ainesluvat sekä kunnan rakennusvalvonnan kanssa yhdessä maisematyöluvat. Muita tehtäviä ovat mm. vesilaissa kunnalle määrätyt tehtävät sekä jätehuollon ohjaus ja valvonta.

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tekninen lautakunta. Lautakunta on antanut delegointipäätöksellä laajat valtuudet viranhaltijalle (ympäristösihteerille). Ympäristöasioissa viranhaltijan päätksiin haetaan muutosta yleensä suoraan hallinto-oikeudelta.

Pyhäjoen kunnan ympäristösihteerinä on Vesa Ojanperä puhelin 040 359 6073, sähköposti vesa.ojanpera@pyhajoki.fi.

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi 11.12.2014 § 113 uudet Pyhäjoen kunnan ympäristölupataksat ja valvontamaksut.

Pyhäjoen kunnan ympäristölupa- ja valvontamaksut pdf, 237 kb

Pyhäjoen kunnan maa-ainestaksapdf, 164 kb

Ympäristöterveydenhuolto

Pyhäjoen kunta on mukana Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan, Merijärven kunnan ja Kalajoen kaupungin kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisessa. Kalajoen kaupunki toimii isäntäkuntana ja tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut muille kunnille. Toimipisteet sijaitsevat terveysvalvonnan osalta Kalajoella ja Raahessa, eläinlääkintähuollon osalta myös Siikajoella.

Terveysvalvonnan tehtäviä ovat mm. elintarvikevalvonta, asuin- ja muiden huoneistojen valvonta, talous-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonta, kuluttajaturvallisuusvalvonta, kemikaalivalvonta ja tupakkatuotteiden sekä nikotiinivalmisteiden valvonta.

Pyhäjoen kunnan ympäristöterveysvalvonnan hoitaa yhteistyösopimuksella Kalajoen kaupungin ympäristövalvontayksikkö. Terveystarkastajien yhteystiedot löytyvät Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Eläinlääkintä

Raahen pieneläinklinikka
sijaitsee Raahen sairaalan vieressä, os. Rantakatu 4.
Vastaanotto ajanvarauksen mukaan,
puh. (08) 241 430

Linkki: Eläinlääkintähuolto

Yksityinen eläinlääkäri
Kaija Uoti, Etelänkyläntie 111, Pyhäjoki
p. 040 588 0908

Pieneläinten huostaanotto

Pyhäjoen kunta on tehnyt sopimuksen löytöeläinten osalta Maarit ja Vesa Pitkäsen kanssa.

Yhteystiedot ovat:
Maarit ja Vesa Pitkänen
Vasannevantie 390 (Vasankari), 85100 Kalajoki
p. 045 122 8199

Linkki: Suomen Eläinsuojeluyhdistys