Ympäristösuojelu ja ympäristöterveys

Ympäristönsuojelu

Pyhäjoen kunnan lakisääteisenä tehtävänä on hoitaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, ympäristöluvat ja -ilmoitukset, maa-ainesluvat ja maisematyöluvat. Muita tehtäviä ovat mm. ilman laadun seuranta teollisuuslaitoksissa, jätehuollon ohjaus ja valvonta.

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tekninen lautakunta, mutta lautakunta on antanut delegointipäätöksellä laajat valtuudet viranhaltijalle (ympäristösihteerille).

Pyhäjoen kunnan ympäristösihteerinä toimii Vesa Ojanperä puhelin 040 359 6073

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi 11.12.2014 § 113 uudet Pyhäjoen kunnan ympäristölupataksat ja valvontamaksut.

Pyhäjoen kunnan ympäristölupa- ja valvontamaksut pdf, 237 kb

Ympäristöterveydenhuolto

Pyhäjoen kunta on mukana Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan, Merijärven kunnan ja Kalajoen kaupungin kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisessa. Kalajoen kaupunki toimii isäntäkuntana ja tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut muille kunnille.Toimipisteet sijaitsevat terveysvalvonnan osalta Kalajoella ja Raahessa, eläinlääkintähuollon osalta myös Siikajoella.

Terveysvalvonnan tehtäviä ovat elintarvikevalvonta, asuin- ja muiden huoneistojen valvonta, talous-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonta, kuluttajaturvallisuusvalvonta, kemikaalivalvonta ja tupakkatuotteiden sekä nikotiinivalmisteiden valvonta.

Pyhäjoen kunnan ympäristöterveysvalvonnan hoitaa yhteistyösopimuksella Kalajoen kaupungin ympäristövalvontayksikkö. Terveystarkastajien yhteystiedot löytyvät Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Eläinlääkintä

Raahen pieneläinklinikka
sijaitsee Raahen sairaalan vieressä, os. Rantakatu 4.
Vastaanotto ajanvarauksen mukaan,
puh. (08) 241 430

Linkki: Eläinlääkintähuolto

Yksityinen eläinlääkäri
Kaija Uoti, Etelänkyläntie 111, Pyhäjoki
p. 040 588 0908

Pieneläinten huostaanotto

Pyhäjoen kunta on tehnyt sopimuksen löytöeläinten osalta Maarit ja Vesa Pitkäsen kanssa.

Yhteystiedot ovat:
Maarit ja Vesa Pitkänen
Vasannevantie 390 (Vasankari), 85100 Kalajoki
p. 045 122 8199

Linkki: Suomen Eläinsuojeluyhdistys