Ympäristösuojelu ja ympäristöterveys

Ympäristönsuojelu

Pyhäjoen kunnan lakisääteisenä tehtävänä on hoitaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, ympäristöluvat ja -ilmoitukset, maa-ainesluvat ja maisematyöluvat. Muita tehtäviä ovat mm. ilman laadun seuranta teollisuuslaitoksissa, jätehuollon ohjaus ja valvonta.

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimipisteen kautta hoidetaan terveysvalvontaan liittyen asioita, jotka liittyvät ympäristöterveyteen, elintarvikevalvontaan ja eläinlääkintään.

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tekninen lautakunta, mutta lautakunta on antanut delegointipäätöksellä laajat valtuudet viranhaltijalle (ympäristösihteerille).

Pyhäjoen kunnalla on pitkäaikainen valtuustokausittain uusittava, yhteistyösopimus Raahen rakennus- ja ympäristövalvonnan kanssa ympäristösuojeluasioiden hoitamisesta Pyhäjoen kunnan alueella.

Pyhäjoen kunnan ympäristösihteereinä toimivat
Vesa Ojanperä Raahen rakennus- ja ympäristövalvonnasta, hänen yhteystietonsa ovat p. 044 439 3636 ja sähköposti vesa.ojanpera@raahe.fi sekä
Jonna Partanen Raahen rakennus- ja ympäristövalvonnasta, hänen yhteystietonsa ovat p. 040 130 3810 ja sähköposti jonna.partanen@raahe.fi sekä
Anu Kiviniitty Raahen rakennus- ja ympäristövalvonnasta, hänen yhteystietonsa ovat p. 044 439 3633 ja sähköposti anu.kiviniitty@raahe.fi

Raahen rakennusvalvonnan ympäristötoimi on uudistanut ja päivittänyt ympäristölupamaksut vastamaan uutta voimaantullutta lainsäädäntöä, ympäristölupamaksut ovat yhtenäiset ja samat Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella.

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi 11.12.2014 § 113 uudet Pyhäjoen kunnan ympäristölupataksat ja valvontamaksut.

Pyhäjoen kunnan ympäristölupa- ja valvontamaksut 2015pdf, 237 kb

Ympäristöterveydenhuolto

Pyhäjoen kunta on mukana Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan, Merijärven kunnan ja Kalajoen kaupungin kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisessa. Kalajoen kaupunki toimii isäntäkuntana ja tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut muille kunnille.Toimipisteet sijaitsevat terveysvalvonnan osalta Kalajoella ja Raahessa, eläinlääkintähuollon osalta myös Siikajoella.

Terveysvalvonnan tehtäviä ovat elintarvikevalvonta, asuin- ja muiden huoneistojen valvonta, talous-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonta, kuluttajaturvallisuusvalvonta, kemikaalivalvonta ja tupakkatuotteiden sekä nikotiinivalmisteiden valvonta.

Pyhäjoen kunnan ympäristöterveysvalvonnan hoitaa yhteistyösopimuksella Kalajoen kaupungin ympäristövalvontayksikkö. Terveystarkastajien yhteystiedot löytyvät Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Eläinlääkintä

Raahen pieneläinklinikka
sijaitsee Raahen sairaalan vieressä, os. Rantakatu 4.
Vastaanotto ajanvarauksen mukaan,
puh. (08) 241 430

Linkki: Eläinlääkintähuolto

Yksityinen eläinlääkäri
Kaija Uoti, Etelänkyläntie 111, Pyhäjoki
p. 040 588 0908

Pieneläinten huostaanotto

Pyhäjoen kunta on tehnyt sopimuksen löytöeläinten osalta Maarit ja Vesa Pitkäsen kanssa.

Yhteystiedot ovat:
Maarit ja Vesa Pitkänen
Vasannevantie 390 (Vasankari), 85100 Kalajoki
p. 045 122 8199

Linkki: Suomen Eläinsuojeluyhdistys