Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisessa noudatetaan lakia asuinhuoneistojen vuokraamisesta:

"Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita taikka tästä taikka muusta laista muuta johdu.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi"

Esimerkiksi:

Asukas ilmoittaa irtisanomisen 9.10., vuokrasopimus päättyy 30.11. ja viimeinen muuttopäivä (avainten luovutus) on viimeistään 1.12. (ensimmäinen arkipäivä).

Irtisanomisen voit tehdä seuraavalla lomakkeella:

Irtisanomisilmoitus (koneella täytettävä)docx, 27 kb

Irtisanomisilmoitus (tulostettava)pdf, 27 kb