Tekniset palvelut

Pyhäjoen tekninen lautakunta kehittää ja toteuttaa kokonaistaloudellisesti lautakunnalle annettujen resurssien puitteissa ja strategisten linjausten/painopistealueiden mukaisesti tekniselle lautakunnalle annettuja tehtäviä. Tekninen osasto hoitaa operatiiviset tehtävät.

Näitä tehtäviä ovat:
• Rakennuttaminen
• Kunnan omana työnä tehtävä rakentaminen
• Kunnossapito- ja käyttötehtävät
• Kunnan infrastruktuurin ylläpito ja hoito
• Kunnan maankäyttö ja kaavoitus
• Rakennus- ja ympäristövalvonta
• Mittauspalvelut
• Palo-ja pelastustoimi
• Ruoka- ja puhdistuspalvelut
• Lämpölaitos

Tekninen johtaja
Aimo Korpi p. 040 359 6050

Kiinteistöistä ja kunnan infrastruktuurista vastaa:
Kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari, p. 040 359 6052
Lupasihteeri Marika Anttila, p. 040 359 6051

Ruoka-ja puhdistuspalveluista vastaa:
Ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö Eija Sarpola, p. 040 359 6053

Lämpölaitostoiminnasta vastaa:
Lämpölaitospäällikkö Heikki Hirvikoski, p. 040 359 6090

Rakennus- ja ympäristövalvonnasta vastaa:
Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, p. 040 359 6070
Lupasihteeri Marika Anttila, p. 040 359 6051
Ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, p. 040 359 6073
Ympäristösihteeri Jonna Partanen, p. 040 135 3810
Ympäristösihteeri Anu Kiviniitty, p. 044 439 3633