Tekniset palvelut

Pyhäjoen tekninen lautakunta kehittää ja toteuttaa kokonaistaloudellisesti lautakunnalle annettujen resurssien puitteissa ja strategisten linjausten/painopistealueiden mukaisesti tekniselle lautakunnalle annettuja tehtäviä. Tekninen osasto hoitaa operatiiviset tehtävät.

Näitä tehtäviä ovat:
• Rakennuttaminen
• Kunnan omana työnä tehtävä rakentaminen
• Kunnossapito- ja käyttötehtävät
• Kunnan infrastruktuurin ylläpito ja hoito
• Kunnan maankäyttö ja kaavoitus
• Rakennus- ja ympäristövalvonta
• Mittauspalvelut
• Palo-ja pelastustoimi
• Ruoka- ja puhdistuspalvelut
• Lämpölaitos

Tekninen johtaja
Aimo Korpi p. 040 359 6050

Kiinteistöistä ja kunnan infrastruktuurista vastaa:
Kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari, p. 040 359 6052
Lupasihteeri Marika Anttila, p. 040 359 6051

Ruoka-ja puhdistuspalveluista vastaa:
Ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö Eija Sarpola, p. 040 359 6053

Lämpölaitostoiminnasta vastaa:
Lämpölaitospäällikkö Heikki Hirvikoski, p. 040 359 6090

Rakennus- ja ympäristövalvonnasta vastaa:
Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, p. 040 359 6070
Lupasihteeri Marika Anttila, p. 040 359 6051
Ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, p. 040 359 6073