Småbarnspedagogik

Kommunen Pyhäjoki erbjuder barn en högkvalitativ och hemliknande småbarnspedagogik som främjar barnens uppväxt, utveckling och inlärning och stöder därmed föräldraskapet. Småbarnspedagogiken och grundutbildningen utgör ett kontinuum där länken för 6-åringar är förskoleutbildningen. Kommunen ordnar dagvård för barn i daghem, familjedaghem och hemma hos barnen.

Daghemsplats ansökes minst fyra månader innan barnet behöver dagvård. Om behovet av dagvård kommer oväntat, ordnar kommunen dagvård inom två veckor.

Dagvårdsledare, 040 - 3596101, sannamari.sala@pyhajoki.fi (finska, engelska, ryska).

Ansökan om dagvårddoc, 53 kb (finska)

Läs mer.