Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennus- ja ympäristövalvonta hoitaa lain edellyttämät ja kunnan hoidettavana olevat viranomaistehtävät maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tällaisia tehtäviä ovat mm. erilaisten rakennuslupien ja toimenpiteiden käsitteleminen, rakentamista koskevien tietojen vastaanottaminen ja välittäminen eri viranomaisille, kaavojen noudattamisen valvonta sekä rakennetun ympäristön valvonta.

Rakennusvalvonta käsittelee rakennusluvat, neuvoo ja valvoo rakennustoimintaa, antaa lausunnon poikkeuslupahakemuksiin, antaa tietoja väestötietojärjestelmään rakennus- ja huoneistotietojen osalta, laatii valtion rahoittamaan uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä valmiustodistuksia ja antaa lausuntoja maaseutuelinkeinolain mukaisiin rakennushankkeisiin liittyvistä asioista.

Rakentamisen hyvä lopputulos on rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viranomaisten sekä kiinteistön omistajien ja käyttäjien yhteinen etu.

Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, puhelin 040 359 6070

Raahen seutukunnan yhteinen rakennusjärjestys pdf, 1836 kbsai Pyhäjoella lainvoiman 5.2.2011 julkaistulla kuulutuksella.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien lupamaksujen muutokset ja päivitykset lupahinnastoihin hyväksyttiin Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella. Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi uudet rakennusvalvonnan lupamaksut 16.2.2015 § 6.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut Pyhäjoellapdf, 453 kb

Rakennusvalvonnan maksuperusteiden ja lupamaksujen päivittäminen, pdf, 436 kbTeknltk 16.2.2017 § 21pdf, 436 kb. Uudet tuulivoimaloiden lupamaksut tulevat voimaan 1.3.2017 jälkeen vireille tulevissa lupa-asioissa.

Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot annetaan myös ennen käyttöönottotarkastusta. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.