Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta hoitaa lain edellyttämät ja kunnan hoidettavana olevat viranomaistehtävät maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tällaisia tehtäviä ovat mm. erilaisten rakennuslupien ja toimenpiteiden käsitteleminen, rakentamista koskevien tietojen vastaanottaminen ja välittäminen eri viranomaisille, kaavojen noudattamisen valvonta sekä rakennetun ympäristön valvonta.

Rakennusvalvonta käsittelee rakennusluvat, neuvoo ja valvoo rakennustoimintaa, antaa lausunnon poikkeuslupahakemuksiin, antaa tietoja väestötietojärjestelmään rakennus- ja huoneistotietojen osalta, laatii valtion rahoittamaan uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä valmiustodistuksia ja antaa lausuntoja maaseutuelinkeinolain mukaisiin rakennushankkeisiin liittyvistä asioista.

Rakentamisen hyvä lopputulos on rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viranomaisten sekä kiinteistön omistajien ja käyttäjien yhteinen etu.

Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, puhelin 040 359 6070

Raahen seutukunnan yhteinen rakennusjärjestyspdf, 1836 kb sai Pyhäjoella lainvoiman 5.2.2011 julkaistulla kuulutuksella.

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi uudet rakennusvalvonnan lupamaksutpdf, 380 kb19.12.2017 § 139.

Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot annetaan myös ennen käyttöönottotarkastusta. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.