Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennus- ja ympäristövalvonta hoitaa lain edellyttämät ja kunnan hoidettavana olevat viranomaistehtävät maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tällaisia tehtäviä ovat mm. erilaisten rakennuslupien ja toimenpiteiden käsitteleminen, rakentamista koskevien tietojen vastaanottaminen ja välittäminen eri viranomaisille, kaavojen noudattamisen valvonta sekä rakennetun ympäristön valvonta.

Rakennusvalvonta käsittelee rakennusluvat, neuvoo ja valvoo rakennustoimintaa, antaa lausunnon poikkeuslupahakemuksiin, antaa tietoja väestötietojärjestelmään rakennus- ja huoneistotietojen osalta, laatii valtion rahoittamaan uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä valmiustodistuksia ja antaa lausuntoja maaseutuelinkeinolain mukaisiin rakennushankkeisiin liittyvistä asioista.

Rakentamisen hyvä lopputulos on rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viranomaisten sekä kiinteistön omistajien ja käyttäjien yhteinen etu.

Kunnanhallituksen päätösten mukaisesti Raahen rakennus- ja ympäristövalvonta hoitaa kuluvan valtuustokauden ajan Pyhäjoen kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnan pitkäaikaisella yhteistyösopimuksella 1.10.2007 alkaen. Samanlaisen ostopalvelusopimuksen Raahen kaupungin kanssa ovat tehneet myös Siikajoen kunta ja nykyisin jo Raahen kaupunkiin kuuluva Vihannin kunta.

Pyhäjoen kunnan rakennustarkastusasioissa, rakentamisen ohjaukseen ja neuvontaan liittyvissä kysymyksissä, ota yhteys Raahen rakennusvalvontaan. Rakennustarkastaja on paikalla Pyhäjoen kunnantalolla yleensä maanantaisin ja tiistaisin.

Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, puhelin 040 359 6070

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Raahen seutukunnan yhteinen rakennusjärjestys pdf, 1836 kbsai Pyhäjoella lainvoiman 5.2.2011 julkaistulla kuulutuksella.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien lupamaksujen muutokset ja päivitykset lupahinnastoihin hyväksyttiin Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella. Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi uudet rakennusvalvonnan lupamaksut 16.2.2015 § 6.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut Pyhäjoellapdf, 453 kb

Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot annetaan myös ennen käyttöönottotarkastusta. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.