Raahen seutukunnan yhteinen rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjetyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmalliset ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Voimassa olevat oikeusvaikutteiset yleiskaavat ja asemakaavat määrittelevät ja ratkaisevat ensisijaisesti / pääsääntöisesti rakentamiseen liittyvät asiat.
Rakennusjärjestys tulee määrääväksi hierargiassa kaavojen jälkeen tai ratkaisee rakentamista ellei alueella ole voimassa kaavaa.

Raahen seutukunnassa on valmisteltu Raahen kaupungin, Siikajoen, Pyhäjoen ja Vihannin kuntien yhteinen rakennusjärjestys.

Pyhäjoen kunnan osalta tämä Raahen seutukunnan yhteinen rakennusjärjestys hyväksyttiin Pyhäjoen kunnan valtuustossa 15.12.2010 § 73 ja se tuli voimaan julkisella kuulutuksella 5.2.2011.

Raahen seutukunnan yhteinen rakennusjärjestyspdf, 1836 kb