Palo- ja pelastustoimi

Pyhäjoen kunnassa palo-ja pelastustoimesta vastaa Jokilaaksojen pelastuslaitos. Jokilaaksojen
pelastuslaitos on panostanut osaamistaan ja resurssejaan viime vuosina erityisesti ennalta ehkäisevään toimintaan ja erityisesti kehitystoimintaan.

Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyötä ohjataan riskienhallintajaoksen toimesta.
Onnettomuuksien ehkäisyn kokonaisuus käsittää laajasti kaikenlaisien onnettomuuksien ehkäisyä,
myös muiden kuin tulipalojen ehkäisyä.
Työn muotoja ovat mm palotarkastukset, turvallisuuskoulutukset ja tiedotustoiminta.
Pyhäjoen kunnan alueella hälytyslähtöjä oli vuonna 2012 yhteensä 73 kpl.

Jokilaaksojen pelastuslaitos