Nuorisovaltuusto

Pyhäjoen nuorisovaltuusto kaudella 2018-2019

Liisa Yrjänä, Puheenjohtaja
Rasmus Hökkä, varapuheenjohtaja
Sofia Sipilä, Sihteeri
Essi Sen, Viestintä vastaava
Santeri Puhakka
Nadia Kleine Staarman
Milja Kaurala
Teemu Flink
Venla Impola

Varajäsenet:

Janette Niinimaa

Nuorisovaltuusto piti järjestäytymiskokouksen 1.2.2018.

Nuorisovaltuusto somessa:

Instagram: Pyhäjoen nuorisovaltuusto
Facebook: Pyhäjoen nuorisovaltuusto

Pöytäkirjat

Kokous 16.1.2019 Pöytäkirjapdf, 101 kb

Kokous 6.2.2019 Pöytäkirjapdf, 89 kb

Kokous 13.3.2019 Pöytäkirjapdf, 97 kb

Kokous 10.4.2019 Pöytäkirjapdf, 95 kb

Kokous 8.5.2019 Pöytäkirjapdf, 97 kb

Kokous 3.6.2019 Pöytäkirjapdf, 96 kb

Kokous 28.8.2019 Pöytäkirjapdf, 100 kb

Kokous 11.9.2019 Pöytäkirjapdf, 88 kb

Kokous 16.10.2019 Pöytäkirjapdf, 80 kb

Kokous 6.11.2019 Pöytäkirjapdf, 71 kb

2018

Järjestäytymiskokous 1.2.2018. Pöytäkirjapdf, 213 kb

Kokous 1.3.2018. Pöytäkirjapdf, 201 kb

Kokous 5.4.2018 Pöytäkirjapdf, 292 kb

Kokous 3.5.2018 Pöytäkirjapdf, 101 kb

Kokous 7.6.2018 Pöytäkirjapdf, 103 kb

Kokous 14.8.2018 Pöytäkirjapdf, 102 kb

Kokous 4.9.2018 Pöytäkirjapdf, 105 kb

Kokous 9.10.2018 Pöytäkirjapdf, 102 kb

Kokous 6.11.2018 Pöytäkirjapdf, 100 kb

Kokous 12.12.2018 Pöytäkirjapdf, 99 kb

Kannanottopdf, 23 kb koulun sisäilmaongelmaa koskien.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

• Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilmanpuoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia

• Toimia nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuoda nuorten näkökulma kunnan päätöksiin

• Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteleväksi

• Osallistua kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

• Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä

• Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin

• Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa

• Saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista

• Luoda nuorisolle virikkeellistä toimintaa, kuten tapahtumia ja tilaisuuksia ja mahdollisuuden vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin.

• Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.

Nuorisovaltuuston historiaa Pyhäjoella

Pyhäjoella on toiminut nuorisovaltuusto viimeksi 1990-luvun loppupuolella. Muutaman vuoden tauon jälkeen alettiin nuorisovaltuusto-asiaa herättelemään henkiin vuoden 2005 alussa. Yläasteen ja lukion oppilaskunnat kokoontuivat ja niistä koottiin Pyhäjoen valtuustonuoret (VANU), joka on miettinyt miten pyhäjokisten nuorten osallisuutta voidaan kehittää.

Lukion oppilaskunnan hallituksen 24.11.2005 ja yläasteen oppilaskunnan hallituksen 7.12.2005 kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päätettiin, ettei nuorisovaltuustovaaleja järjestetä vuoden 2005 lopussa.

Oppilaskuntien hallitukset katsoivat, että vuonna 2005 käytössä ollut malli, jossa yläasteen ja lukion oppilaskuntien hallitukset kokoontuvat tarvittaessa, on sopivin pyhäjokisten nuorten kannalta. Nuoret voivat tehdä ehdotuksensa ja aloitteensa oppilaskunnille ja ne tuovat esitykset eteenpäin tarvittaessa vapaa-aikaohjaajalle ja vapaa-aika- ja aikuisliikuntajaostolle.

Vuonna 2007 VANU järjesti nuorille suunnatun elokuvaillan monitoimitalolla ja osallistuja määrä ylitti odotukset! Vuonna 2010 heräsi idea yläkoulun ja lukion oppilaille suunnatusta vuorosta Monitoimitalolla. Tämä vuoro on ollut aktiivisesti nuorten käytössä tästä lähtien ja nuoret jatkoivat vuoron käyttöä myös keväällä 2012.

Vapaa-aikatoimi teetti vuonna 2013 kyselyn nuorten kiinnostuneisuudesta nuorisovaltuustotoimintaan. Kyselyyn vastasi 93 nuorta (7 - ja 8 luokkalaisia ja lukiolaisia). Kysyimme halusiko nuori mukaan nuorisovaltuuston toimintaan / olisiko nuori valmis asettumaan ehdokkaaksi. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: kyllä 24,7%, ehkä 3,3%, ei 72%. Vastausten pohjalta näyttäisi olevan luontevinta jatkaa entistä käytäntöä, jossa nuoret voivat tehdä ehdotuksensa/aloitteensa yläkoulun ja lukion oppilaskunnille.