Nuorisovaltuusto

Pyhäjoella on toiminut nuorisovaltuusto viimeksi 1990-luvun loppupuolella. Muutaman vuoden tauon jälkeen alettiin nuorisovaltuusto-asiaa herättelemään henkiin vuoden 2005 alussa. Yläasteen ja lukion oppilaskunnat kokoontuivat ja niistä koottiin Pyhäjoen valtuustonuoret (VANU), joka on miettinyt miten pyhäjokisten nuorten osallisuutta voidaan kehittää.

Lukion oppilaskunnan hallituksen 24.11.2005 ja yläasteen oppilaskunnan hallituksen 7.12.2005 kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päätettiin, ettei nuorisovaltuustovaaleja järjestetä vuoden 2005 lopussa.

Oppilaskuntien hallitukset katsoivat, että vuonna 2005 käytössä ollut malli, jossa yläasteen ja lukion oppilaskuntien hallitukset kokoontuvat tarvittaessa, on sopivin pyhäjokisten nuorten kannalta. Nuoret voivat tehdä ehdotuksensa ja aloitteensa oppilaskunnille ja ne tuovat esitykset eteenpäin tarvittaessa vapaa-aikaohjaajalle ja vapaa-aika- ja aikuisliikuntajaostolle.

Vuonna 2007 VANU järjesti nuorille suunnatun elokuvaillan monitoimitalolla ja osallistuja määrä ylitti odotukset! Vuonna 2010 heräsi idea yläkoulun ja lukion oppilaille suunnatusta vuorosta Monitoimitalolla. Tämä vuoro on ollut aktiivisesti nuorten käytössä tästä lähtien ja nuoret jatkoivat vuoron käyttöä myös keväällä 2012.

Vapaa-aikatoimi teetti vuonna 2013 kyselyn nuorten kiinnostuneisuudesta nuorisovaltuustotoimintaan. Kyselyyn vastasi 93 nuorta (7 - ja 8 luokkalaisia ja lukiolaisia). Kysyimme halusiko nuori mukaan nuorisovaltuuston toimintaan / olisiko nuori valmis asettumaan ehdokkaaksi. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: kyllä 24,7%, ehkä 3,3%, ei 72%. Vastausten pohjalta näyttäisi olevan luontevinta jatkaa entistä käytäntöä, jossa nuoret voivat tehdä ehdotuksensa/aloitteensa yläkoulun ja lukion oppilaskunnille. Oppilaskunnat tuovat esitykset eteenpäin tarvittaessa vapaa-aikaohjaajalle.

Vapaa-aikatoimi haluaa tukea nuorten osallisuutta ja ottaa mielellään ehdotuksia sekä ideoita uusien toimintamuotojen ja tapahtumien järjestämiseksi yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.