Ennaltaehkäisevä toiminta

Kaikki kunnan järjestämät ja tukemat tilaisuudet, tapahtumat ja toiminnot ovat savuttomia ja päihteettömiä.

Vapaa-aikatoimen yhtenä toimintamuotona on ennaltaehkäisevä valistustoiminta, joka kohdennetaan erityisesti 6.- 9. - luokkien oppilaille.

Esimerkkeinä ennaltaehkäisevästä valistustoiminnastamme ovat:

  • 6 - luokkalaisten päihdevalistustunnit
  • ennaltaehkäisevät valistuspäivät 7. - 9. - luokkalaisille
  • vanhempainillat

Savuton kunta

Pyhäjoen kunta on sitoutunut noudattamaan Savuton kunta - periaatetta vuoden 2014 alusta. Toimintakulttuurin muutos on savuttomuuteen sitoutumisessa tärkeää. Toimenpideohjelma sisältää tupakkalain 2§ mukaisesti kaikki tupakkatuotteet, kuten tupakan ja nuuskan.

Savuttomuuskriteerit koskevat Pyhäjoen kunnan toimitiloja ja toimenpiteinä ovat mm.

  • tupakointi on kielletty kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa sekä ulkoalueilla
  • tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla
  • lasten ja nuorten harrastetiloissa ja alueilla sijaitsevat tupakointipaikat on poistettu
  • mahdolliset aikuisten käyttämät tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi

Vapaa-aikatoimi on haastanut kunnassa toimivat nuoriso- ja liikuntatoimijat mukaan savuttoman toimintakulttuurin toteuttamiseen.

Toimintaan ovat tähän mennessä sitoutuneet mukaan Pyhäjoen Wirta ja Pyhäjoen paloasema.