Nuorisotoimen toiminta-avustukset

Nuoriso- ja liikuntatoimen toiminta-avustukset ovat haettavissa huhtikuun loppuun mennessä.
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Pyhäjoen kunta/ vapaa-aikatoimi, Kuntatie 1, 86101 Pyhäjoki.
Myöhästyneitä tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Muista, että nuoriso- ja liikuntajärjestöille on molemmille omat hakukaavakkeensa (sisältö eri).

Hakemuksen liitteenä on oltava:
- toimintakertomus vuodelta 2018
- tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
- selvitys mahdollisesti saadun avustuksen käytöstä vuodelta 2018
- toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- talousarvio vuodelle 2019
- ote vuosikokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee yhdistyksen toimihenkilöt ja viralliset nimenkirjoittajat vuodelle 2018
-kaikilta hakijoilta yhdistyksen säännöt

Avustusohjeet nuoriso- ja liikuntatoiminnan toiminta-avustusten jakamiseendoc, 38 kb

Nuorisotoiminnan toiminta-avustuksen hakemuskaavakedoc, 71 kb

Liikuntatoiminnan toiminta-avustuksen hakemuskaavakedoc, 75 kb