Nuorisossa on tulevaisuus

Vapaa-aikatoimen toteuttaman nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä, parantaa heidän elinolojaan ja luoda edellytyksiä hyvälle elämälle ja kansalaistoiminnalle.

Vapaa-aikatoimi vastaa nuorisotyön peruspalveluiden järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisotiedotus, järjestötyö, ehkäisevä päihdetyö, etsivä nuorisotyö sekä muut paikallisiin tarpeisiin soveltuvat toimintamuodot.

Nuorisotoimi järjestää leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tutustua uusiin ympäristöihin ja ihmisiin sekä kokea elämyksiä monipuolisten toimintojen avulla. Näistä toimintamuodoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ajankohtaisissa asioissa tai tapahtumissa.

Nuorisotoimi tekee monipuolista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden, kuten kunnan, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Työmuodot ja yhteistyökumppanit vaihtelevat toiminnan painopistealueesta riippuen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia.

Vapaa-aikatoimisto

Vapaa-aikaohjaaja
Riikka Kylmäoja
puh. 040 359 6104

Vapaa-aikaohjaajan tavoitat usein nuorisotila Kahavelin tiloista osoitteesta:
Vanhatie 37 2.krs.

Vapaa-aikatoimi Somessa:

Facebook: Ohjaaja Riikka tai Visit Pyhäjoki
Instagram: Pyhajoen_vapaa_aikatoimi
Snapchat: Pnuorisotoimi