Nuohous

Pyhäjoen kunnan pelastustoimi on liittynyt 1.1.2004 Jokilaaksojen pelastuslaitokseen.

Jokilaaksojen pelastuslaitos vastaa myös nuohouksen järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Pyhäjoen kunnan alueella nuohouksia tekee aluenuohooja Kari Hämäläinen Pattijoelta.
Kari Hämäläisen yhteystiedot p. 040 589 3163

Pelastuslain mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hänen hallinnassaan olevien rakennusten tulisijat ja savuhormit on nuohottu.

Omistajan ei kuitenkaan tarvitse huolehtia nuohoojan tilaamisesta erikseen vaan nuohooja kiertää nuohouskierrostaan tarvittavalla tiheydellä niin kuin voimassa olevissa nuohousta koskevissa säädöksissä on mainittu.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa on otettu käyttöön 1.6.2004 johtokunnan vahvistama nuohoustaksa, jota käytetään koko pelastustoimialueella.

Lisäksi nuohoojan tulee noudattaa Nuohousalan Keskusliiton esittämiä nuohoustyöohjeita ja yksikkömääriä, jotka pelastuslaitoksen johtokunta on myös vahvistanut käytettäväksi.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan kyseisen kunnan paloaseman päällikön kanssa tai jos asiassa ei päästä kunnallisella tasolla yksimielisyyteen voidaan asia ratkaista alueellisen nuohousvastaavan ja pelastusjohtajan kanssa.

Nuohooja ilmoittaa hyvissä ajoin paikallislehdessä tai muussa kuntajulkaisussa nuohouskierroksen ajankohdasta ja muista järjestelyistä sekä hänen yhteystietonsa löytyvät myös Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sivuilta.