Merenrannikon rantayleiskaavat

Pyhäjoen merenrannikon rantayleiskaava ulottuu Parhalahden rajalta Kalajoen kaupungin rajalle. Kaavoitusprosessi oli pitkä, työteliäs ja haastava, mutta prosessin lopputuloksena saatiin uusia rakennuspaikkoja yhteensä 217 kappaletta. Samalla vanhoille, olemassa oleville lomarakennuksille, joita oli yhteensä 449, saatiin vahvistettua rakennusoikeus.

Oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan mukaiset rakennusoikeudet ovat olleet rakentajien käytettävissä vuoden 2009 alusta lähtien.
Pääosin rantavyöhykkeen rakennuspaikat ovat rakennusoikeudeltaan melko suuria, mutta joukossa on myös tiiviisti rakennettuja (ns vinjet) alueita, joissa koko aluetta on käsitelty yhtenäisenä rakennuspaikkana, erillisen tarkemman maankäyttösuunnitelman mukaisesti. Tiiviisti rakennettujen alueiden rakennusoikeudet ovat pieniä ja alueille on tehty rakentamissuositukset. Tällaisia alueita ovat Syölätti, Tuhkasen nokka, Hyytämä ja Letto.
Syölätti ja Tuhkasen nokka sijaitsevat Pohjankylän osa-alueella 1, Tuhkasen nokka sijaitsee Etelänkylän osa-alueella 2 ja Letto sijaitsee Yppärin osa-alueella 3.

Pohjankylä osa-alue 1pdf, 768 kb

Etelänkylä osa-alue 2pdf, 887 kb

Yppäri pohjoinen osa-alue 3pdf, 1371 kb

Yppäri eteläinen osa-alue 4pdf, 1230 kb

Tiiviisti rakennettujen alueiden maankäyttösuunnitelmapdf, 2157 kb